Nebezpečí plísní

Přítomnost plísní na stěnách, ale někdy dokonce na nábytku, kobercích a jinde v obytných budovách, není ovšem jen záležitostí estetickou, je to také problém hygienický a zdravotní. Není pro nikoho jistě překvapením, že plísně škodí. Jen málo ušlechtilých plísní je využitelných v potravinářském průmyslu sýrů, či uzeninách. Jen málo plísní má antibiotický účinek a je významným zdrojem léků. Většina plísní naopak – a dosti výrazně – lidskému zdraví škodí.

Jak plísně škodí

Nejvýraznějším problémem je vznik alergií právě na látky, v plísních obsažené, nebo na spory jako takové. Plísně ale navíc produkují odpadové látky při svém metabolismu, které jsou některé přímo pro člověka jedovaté. Tedy ve větším množství. Je ale také prokázána souvislost mezi plísněmi a vznikem některých rakovinných nádorů. To vše jsou důvody, proč se opravdu váženě zabývat problematikou regulace vlhkosti v zejména bytových domech, ale třeba i na pracovištích a veřejných prostorách. Před tímto faktem pak je pochopitelné, že odvlhčovače vzduchu se staly nedílnou součástí zdravého bydlení.

Ohodnoťte příspěvek